Debranding papierosów w Australii.

1

Spotkanie klubu nt wydarzeń w Australii, dotyczących zmiany wyglądu paczek papierosów – paczki mają być jednolitego koloru oraz mają zostać na nich umieszczone zarówno znane już napisy ostrzegające przed szkodliwością palenia, jak również zdjęcia zaatakowanych przez raka widocznych części ciała