Ochrona praw autorskich. Spotkanie w lutym.

Kolejne spotkanie na bardzo aktualny i żywo dyskutowany w mediach temat. Jak i czy są chronione prawa autorskie. Czy w marketingu możemy mówić o takiej ochronie i co należy zrobić aby uchronić się przed kradzieżą praw. W dobie mediów elektronicznych

Kampanie społeczne w Polsce – zmiany na lepsze

cycki

O tym, co zmieniło się w kampaniach społecznych w Polsce dyskutowali stratedzy na ostatnim spotkaniu w Klubie. W ostatnim czasie pojawiło się kilka rankingów kampanii społecznych z ubiegłego roku, wśród których zostało wyróżnionych kilka wyjątkowych egzekucji, takich jak „Zbieramy na

Destrukcja mediów społecznościowych – destrukcja społeczności czy narzędzi do ich budowania?

ID-10055606

Teoretycznie wiemy jak efektywnie wykorzystywać narzędzia, jakie dają media społecznościowe do budowania relacji z konsumentem, ale działamy w utartych schematach, które narzuciliśmy sobie sami z braku pogłębionej wiedzy i zrozumienia, próbując stosować metodykę starych kanałów w nowym środowisku. Ile jeszcze