Prawo w komunikacji – 2.06.2015

Law gavel on white.

Na kolejnym spotkaniu porozmawialiśmy o aspektach prawnych w komunikacji marketingowej, czyli co nam wolno, a czego nie wolno albo też w jakich ilościach jeszcze wolno… Chodzi o prawo tzw. dozwolonego użycia, czyli co można użyć w kompozycji, reklamie i czy