Analiza konkurencji

Zcompetition szerokiego spektrum zagadnień związanych z analizą rynku na spotkaniu Klubu Strategów Marketingu w dniu 12.04.2017 dyskutowaliśmy na temat “Analizy zachowań konkurencyjnych na potrzeby strategii”.

Chcąc prawidłowo przeprowadzić obserwacje komunikacji, musimy wiedzieć KOGO zaliczyć do KONKURENCJI rozpatrywanej marki. Dlatego najpierw należy wykonać analizę rynku, przyjrzeć się udziałom poszczególnych marek w badanej kategorii, określić ich miejsca na szczeblach drabiny percepcji klientów, by potem przystąpić do obserwacji komunikacji przez nie prowadzonych. Zachowanie kolejności działań przez stratega w tej dziedzinie jest koniecznością.

Dla dokładnego zobrazowania tematyki zgłębiliśmy segment sprzedaży detalicznej rynku spożywczego w Polsce. Na podstawie danych sprzedażowych z 2015 roku wylistowaliśmy komplet firm obecnych w tej kategorii i mogliśmy opisać ich położenie na drabinie percepcji.

Dysponując ograniczonym czasem spotkania wybraliśmy dwie marki – lidera i wicelidera kategorii, by przeanalizować ich sposoby zachowań komunikacyjnych.

Udało nam się wyodrębnić następujące typy komunikatów kierowanych do klientów:

 1. Manifestowanie przez markę polskości jako sposób na rosnący patriotyzm konsumencki.
 2. Wykorzystywanie marketingu sportowego w celu zwiększenia rozpoznawalności brandu.
 3. Mecenat kultury, sztuki.
 4. Współpraca z celebrytami metodą ukierunkowania skojarzeń klientów na markę.
 5. Współpraca między markami, wprowadzenie do asortymentu towarów luksusowych.
 6. Produkty kategorii Private Label sposobem na maksymalizowanie marży.
 7. Akcje i programy lojalizujące klienta.
 8. Promocje cenowe.

Prawidłowa analiza rynku, prócz komunikowanych przez marki treści, powinna uwzględniać sposób w jaki badany brand ją wykonuje. Jakie kanały publikacji i dotarcia wykorzystuje, a także design i sposób prezentacji sklepów.

Szczegółowe badanie zachowań konkurencyjnych pozwala strategowi na opracowanie czterech bardzo istotnych z punktu widzenia analizy rynkowej zagadnień:

 • określenie grup docelowych marek konkurencyjnych,
 • wyróżniki marek konkurencyjnych,
 • pozycjonowanie marek konkurencyjnych,
 • macierze rynkowe.*

*źródło: M. Tesławski. Strategia marketingowa, Lublin 2015

Dopiero kompletna analiza rynku stanowi fundament do budowy silnej i angażującej marki na planie opracowanej strategii.

Raport sporządził prowadzący – Krzysztof Suwałahttp://www.suwala.org/

Tagi: , , ,